Vitajte

GOMA ELEKTRO, s.r.o. je súkromná spoločnosť so sídlom v Dubovici na východe Slovenska.

Spoločnosť GOMA ELEKTRO, s.r.o. je mladá, pôsobí od roku 2007 a však disponuje s dlhoročnými skúsenosťami špecialistov v oblasti montáže, rekonštrukcii a údržbe vyhradených elektrických zariadení. Špecializuje sa na projekčné, systémovo integrátorské a realizátorské služby v rámci implementácie, oprave vyhradených elektrických technických zariadení v rozsahu E2 /technické elektrické zariadenia s napätím do 1000 V/ vrátane bleskozvodov objekty triedy A a komplexných elektroinštalačných systémov.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovanie špičkových služieb v oblasti elektroinštalačných prác na rôznych úrovniach. Hlavný ukazovateľ kvality pre nás je stupeň spokojnosti našich klientov.

Základom našej činnosti je realizácia nových technológií, rekonštrukcii a údržby vyhradených elektrických zariadení, regulácií dopravníkových systémov. Okrem tejto hlavnej činnosti poskytujeme kvalitné služby aj v oblasti stavebníctva, strojníctva (paličské práce).

Nevyhnutnou základňou pri dosahovaní cieľov projektu a splnenia časových, nákladových a kvalitatívnych predpokladov sú naši špecialisti. Títo špecialisti disponujú skúsenosťami s realizáciou rozsiahlych elektroinštalačných systémov t.č. hlavne v zahraničí. Naša spoločnosť venuje trvalú pozornosť pri rozvíjaní svojho ľudského kapitálu.Goma elektro elektrické zariadenia do celého sveta

Welcome

GOMA ELEKTRO, s.r.o. is a private company, residing in Dubovica, in the east of Slovakia.

The company GOMA ELEKTRO, s.r.o. is a rather young company, established only in 2007, but it employs experienced specialists in the field of construction, reconstruction an maintenance of specialized electric devices. It specializes in design, system integration an implementation services in the area of specialized electric devices in the category E2 /technical electric devices of a voltage up to 1000 V/ including lightning rods, A – class sites and complex electro-installation systems.

The aim of our company is to provide high-class services in the field of electro-installation works on various levels. We measure quality by customer satisfaction.

The basis of our activities lies with the implementation of new technologies, the reconstruction an maintenance of specialized electric devices, the regulation of transport belt systems. Besides these naim services, we offer high-quality services in the area of construction, machining (welding). A necessary and required basic for achieving the goals of our projects and keeping with the time, budget and quality limits are our specialists. These specialists dispose of experience with implementing large-scale electro-installation systems, i.e. mainly abroad. Our company devotes constant attention to the development of our human resources.Goma elektro elektrické zariadenia do celého sveta

Referencie

 • BRESHKA, Blanes, Španielsko
 • ZARA, Zaragoza, Španielsko
 • CHIVAS BROTHER, Loch Lomon, Škótsko
 • UPS, Tamworth, Anglicko
 • Proctor & Gamble, Manchaster, Anglicko
 • BENTLEY MOTORS, Crewe, Anglicko
 • HONDA, Swindon, Anglicko
 • BOOTS, Birmingham, Anglicko
 • ROYAL MAIL – (Manchaster, Preston, Swindon, Glasgow) Anglicko
 • FKI COCA COLA, Ploiesti, Rumunsko


 • BRESHKA, Blanes, Spain
 • ZARA, Zaragoza, Spain
 • CHIVAS BROTHER, Loch Lomon, Scotland
 • UPS, Tamworth, England
 • Proctor & Gamble, Manchaster, England
 • BENTLEY MOTORS, Crewe, England
 • HONDA, Swindon, England
 • BOOTS, Birmingham, England
 • ROYAL MAIL – (Manchaster, Preston, Swindon, Glasgow) England
 • FKI COCA COLA, Ploiesti, Romania

Fotogaléria


Galéria Galéria Galéria Galéria Galéria Galéria

Kontakt

GOMA ELEKTRO, s.r.o.

Dubovica 441, 082 71 Lipany, Slovenská republika
IČO : 36808415                 IČ DPH : SK 2022415263
tel : +421 907 944263,      +421 908 624484
e-mail: goma@gomaelektro.sk